Sponsoring

De Stichting Techniek Onderwijs Rivierenland heeft veel ideeën welke betrekking hebben op alles wat met het techniek en kinderen te maken heeft. Om alles tot uitvoer te brengen hebben wij middelen nodig. Onze stichting is afhankelijk van giften van particulieren en het bedrijfsleven.

Een school krijgt toch geld van de overheid? Waarom sponsoren? De activiteiten die de stichting wil uitvoeren vallen niet onder de reguliere zaken die door de overheid betaald worden. Dit zijn dus extra activiteiten waarvoor we zelf middelen moeten zoeken.

We zoeken partners om de activiteiten van onze stichting mogelijk te maken. Scholen, overheid, bedrijfsleven, ouders, vrienden en families van de leerlingen spelen hierbij allemaal een rol. Als wij dit gezamenlijk aanpakken krijgen kinderen de kans om techniek te leren ontdekken. U kunt hieraan bijdragen door; een eenmalige gift of structurele geldelijke bijdrage voor meerdere jaren, het leveren van lesmateriaal en apparatuur, het geven van een gastles of workshop, mogelijkheid bieden van een bedrijfsbezoek of het samenwerken in projecten.

Bel met 085-27334670 en wij maken graag een afspraak met u om de verschillende mogelijkheden te bespreken.

De voordelen  voor u

1. De marketingvoordelen zijn o.a.:

  • Uw bedrijfsnaam en logo zijn in één keer bekend bij alle gezinnen van die bij ons Techniek Onderwijs krijgen.
  • U vergroot de betrokkenheid bij uw product of dienst in de omgeving.
  • Onze communicatiemiddelen zijn laagdrempelig voor de vele ouders.
  • U steunt een goed doel en toont daarmee als bedrijf sociale betrokkenheid.

2. Belasting aftrek bij het doneren aan een stichting
Het voordeel van de Stichting Techniek Onderwijs Rivierenland is dat u de donatie aan ons kunt aftrekken bij uw belastingaangifte.

Onze sponsors

Deze stichting wordt gesponsord door:

SpijkerCo-marketing communicatie
fluvium_logo
Oranje_Fonds-logo_vsi_0