Beleidsplan

Onze beleidsvoornemens voor de jaren 2017-2021 zijn:

  1. Ontwikkelen van een leerlijn en onderzoeken hoe meer gebruik gemaakt kan worden van de eigen inzichten van leerlingen of de capaciteiten van zeer begaafde leerlingen.
  2. Door middel van opdrachten het niveau van de opleidingsstof
 naar een hoger niveau brengen
  3. Creëren van een "verwonderruimte" waarin basisschoolleerlingen
 kennis kunnen maken met de nieuwste ontwikkelingen in de techniek
  4. Scholing van vrijwilligers en docenten basisonderwijs
  5. Monitoring van de kwaliteit/opbrengst van het technieklokaal.

Fondsenwerving vind plaats via:

  1. Bedrijven
  2. Particulieren