Doelstelling

De doelstelling van de Stichting ter bevordering van techniekonderwijs in Rivierenland is om leerlingen in het basisonderwijs te enthousiasmeren voor techniek en technische beroepen. Daarbij verrichten we alle verdere handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Daarbij beoogen we het algemeen nut en doen we dit zonder winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
1. het inzamelen van gelden;
2. het in stand houden van een technieklokaal;
3. het geven van voorlichting.