Als u om u heen kijkt ziet u dat er de laatste jaren al veel zaken veranderd zijn. Al die veranderingen gaan in de toekomst  ook door en zullen elkaar steeds sneller opvolgen.

Denkt u maar eens aan de eerste homecomputers (o.a. de Apple I, de Apple II, de TRS-80, de Commodore PET), deze waren in de periode 1975-1985  toen klein en goedkoop genoeg om door consumenten te kunnen worden aangeschaft, maar van enige standaardisering was niet of nauwelijks sprake. Nu hebben veel kinderen al jong een eigen tablet.

Of denkt u eens aan het gsm-netwerk. Sinds ongeveer 1993, met de start van het gsm-netwerk, is het aantal mensen met een mobiele telefoon zeer sterk gestegen. Tot begin jaren negentig was het gebruik beperkt tot zakenlieden, binnenvaartschippers en beroepschauffeurs. Tegenwoordig heeft elk gezinslid vanaf een jaar of 10 een mobiele telefoon en zijn de mogelijkheden met deze telefoon ook veel uitgebreider.

Deze veranderingen hebben gevolgen voor het onderwijs. Het onderwijs van nu ziet er anders uit dan dertig jaar geleden en het onderwijs in 2032 zal er ook weer anders uit zien.

Daarnaast zullen de hedendaagse banen veranderen, waardoor de generatie van nu op een andere manier onderwijs moet krijgen. Deze verandering zit o.a. in Wetenschap & Techniek en de manier van leren. Misschien dat u het al ergens gelezen of gehoord heeft; ontdekkend en ontwerpend leren. De kinderen worden op een actieve manier betrokken bij het zoeken naar oplossingen of het bedenken van voorwerpen die een probleem zijn.  Kinderen leren programmeren waarbij ze verschillende vaardigheden gebruiken, zoals creatief denken, communiceren, de taalontwikkeling wordt gestimuleerd, logisch denken, maar ook kritisch denken.

Het is van belang om kinderen nieuwsgierig te maken, zodat ze een actieve werkhouding krijgen en houden. Kinderen leren doorzetten als het niet werkt zoals ze verwacht hadden en moeten handelingsstrategieën aanpassen, zodat het toch werkt. Ze leren flexibel te zijn en ontwikkeling incasseringsvermogen.  Daarnaast is het van belang om kinderen meer te leren over duurzame energie, waarbij ze zelf verder gaan denken naar oplossingen of vervangingen van de huidige fossiele brandstoffen.

Om kinderen op te leiden, zodat ze kunnen participeren op de arbeidsmarkt in 2032 is bovenstaande van groot belang, daarom hebben o.d.s. Meester Aafjes en o.b.s. Est een start gemaakt met een technieklokaal. Leerlingen van deze scholen, maar ook de andere scholen van alle denominaties in de Betuwe, kunnen dan gerichter onderwijs krijgen op het gebied van W&T/OOL*. Voor dit onderwijs zijn andere materialen nodig en door deze te bundelen in 1 lokaal kunnen kinderen met meerdere materialen experimenteren, leren ontdekken en ontwerpen.

*= wetenschap & technologie / ontdekkend en ontwerpend leren.