Vrienden van

De Stichting Techniek Onderwijs Rivierenland heeft veel ideeën welke betrekking hebben op alles wat met het techniek en kinderen te maken heeft. Om alles tot uitvoer te laten brengen hebben wij middelen nodig. Onze stichting is afhankelijk van giften van particulieren en het bedrijfsleven. 

Een school krijgt toch geld van de overheid? Waarom moet ik dan financieel ondersteunen? De activiteiten die de stichting wil uitvoeren vallen niet onder de reguliere zaken die door de overheid betaald worden. Dit zijn dus extra activiteiten waarvoor we zelf middelen moeten zoeken.

We zoeken partners om de activiteiten van onze stichting mogelijk te maken. Scholen, overheid, bedrijfsleven, ouders, vrienden en families van de leerlingen spelen hierbij allemaal een rol. Als wij dit gezamenlijk aanpakken krijgen kinderen de kans om techniek te leren ontdekken. 

U kunt vriend van de Stichting Techniek Onderwijs Rivierenland worden voor € 25,- per jaar. Het voordeel van de Stichting Techniek Onderwijs Rivierenland is dat u de donatie aan ons kunt aftrekken bij uw belastingaangifte.

Ja, ik word vriend van de Stichting Techniek Onderwijs Rivierenland